fbpx
enpl45, Lavender Hill, Clapham Junction, SW11 0RG
Our Schedule
Nasz harmonogram
Mon - SunPon - Nie 09:00 AM - 8:00 PM
Make an Appointment
Umówić się na spotkanie
020-7223-5114
E-mail usWyślij do nas e-mail
care@tcclinic.co.uk

Polityka prywatności

Zasady dotyczące skarg dotyczących domeny
Tooting Medical Centre i SW11 Medical

Tooting Medical Center rozumie, że skargi mogą być użytecznym źródłem informacji na temat perspektywy pacjenta w zakresie naszych usług i mogą być wykorzystywane jako źródło wkładu w rozwój zawodowy (patrz Polityka dotycząca audytu klinicznego).

Pracownicy powinni mieć świadomość, że skargi są często rozwiązywane, dając skarżącemu możliwość wniesienia skargi i otrzymania wyjaśnień dotyczących problemów. Jeśli skarżący wie, że jest słuchany i traktowany poważnie, często reaguje w bardziej pozytywny sposób.

Każdy pacjent, który chce złożyć skargę, zostaje przeniesiony do strefy prywatnej i ma czas na jej pełne wysłuchanie. Jeśli skarżący nie jest pacjentem, pacjent musi wyrazić pisemną zgodę, w imieniu której złożono skargę.

Po złożeniu reklamacji Agnieszka Kazimierczak odnotuje stosowne informacje na formularzu reklamacji, który następnie zostanie podpisany przez pacjenta.

Wyjaśnia się pacjentowi, że sprawa zostanie zbadana, a raport lub potwierdzenie zostaną dostarczone w ciągu dwóch dni roboczych. Formularz reklamacji kierowany jest niezwłocznie do kierownictwa praktyki.

W zależności od charakteru skargi, kierownictwo dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać skargę tak dalece, jak to możliwe, w sposób satysfakcjonujący pacjenta.

Pacjent jest informowany o wyniku na piśmie. W drobnych sprawach pacjent może zostać poinformowany telefonicznie.

Tooting Medical Center przestrzega następujących krajowych terminów składania skarg:

– pisemne potwierdzenie jest wysyłane w ciągu 2 dni roboczych (chyba że pełna odpowiedź może być wypełniona w ciągu 5 dni roboczych);

– pełna odpowiedź jest wysyłana w ciągu 20 dni; lub, jeżeli dochodzenie jest w toku, pełna odpowiedź jest wysyłana w ciągu 5 dni od jego zakończenia.

Przez cały czas pacjent otrzyma wsparcie w dostępie do tej procedury.

Pacjentów należy zapewnić, że złożenie skargi w żaden sposób nie wpłynie na ich standard opieki i leczenia.

Jeśli pacjent pozostaje niezadowolony, może skontaktować się z Independent Sector Complaints Adjudication Service (ISCAS) w celu uzyskania dalszej pomocy i wsparcia.

Tooting Medical Center prowadzi dziennik wszystkich otrzymanych skarg. Ten dziennik zawiera podsumowanie skargi i wszelkich podjętych działań.

Dziennik skarg należy na żądanie udostępnić Komisji ds. Jakości Opieki.

<